Matematyka
da12
19

zapisz w lini mozliwie najwiecej czynnikow rownych 18 i zapicz ten iloczyn krocej

+1
(1) Odpowiedź
heglar

18*18*18*18*18*18*18*18*18*18=18 do potęgi 10

Dodaj swoją odpowiedź