Matematyka
Konto usunięte
18

zad1 Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników :   {3 x + -2 y = 1 5x + 6 y = 1   zad2 Rozwiąż układ równań metodą podstawiania :   {x -4 y =3 2 x + y = 15   zad3 Rozwiąż układ równań dowolną metodą :   {x + 2 y =2 x - y =0

+1
(1) Odpowiedź
ooooop

{3x-2y=1// *3 5x+6y=1 {6x-6y=3 5x+6y=1 11x=4// :11 {x=4/11 3*4/11-2y=1 {x=4/11 -2y= 1/11 / :(-2) {x=4/11 y=1/22     {x-4y=3 2x+y=15 {x=4y+3 8y+3+y=15 {x=4y+3 9y=12//:9 {x=4y+3 y= 12/9 {x=4*12/9 +3 y= 12/9 {x=8 1/3 y= 12/9     {x+2y=2 x-y=0//*2 {x*2y=2 2x-2y=0 3x=2//:3 x=2/3 {x=2/3 2/3-y=0 {x=2/3 -y=2/3//*(-1) {x=2/3 y=-2/3

Dodaj swoją odpowiedź