Matematyka
kononcia
4

Zad.1 Rozwiąż nierówności. a)7x-4 , 14+6x b)3x-5 ≤ 7x+11 c)4x+8 > 6x-12 d)-x+11 ≥ -5x+3 e)-8x+2+x < 6-3x f)4-2x+5 < -5x+19 g)-5x+6+7x ≥ -9x+12 h)7+3x ≤ 7x+11 ROZWIAZANIA POPROSZE

+0
(3) Odpowiedź
bodzio44

a) 7x-4 ?14+6x (brakuje znaku ) 7x-6x?14+4 x?18 b) 3x-5 ≤ 7x+11 3x-7x≤11+5 -4x≤16 x≥-4 c) 4x+8 > 6x-12 4x-6x>-12-8 -2x>-20 x<10 d) -x+11 ≥ -5x+3 -x+5x≥3-11 4x≥-8 x≥-2 e) -8x+2+x < 6-3x -8x+x+3x<6-2 -4x<4 x>-1 f) 4-2x+5 < -5x+19 -2x+5x<19-4-5 3x<10 x<3⅓ g) -5x+6+7x ≥ -9x+12 -5x+7x+9x≥12-6 11x≥6 x≥⁶/₁₁ h) 7+3x ≤ 7x+11 3x-7x≤11-7 -4x≤4 x≥-1

Konto usunięte

7x-4<14+6x /+4 7x<18+6x /-6x x<18 /- znaczy obustronnie 3x-5 ≤ 7x+11 /+5 3x≤ 7x+16 /-7x -4x≤ 16 / ÷-4 x≥ -4 4x+8 > 6x-12 /+12 4x +20>6x /-4x 20>2x / ÷2 10>x -x+11 ≥ -5x+3 /+x 11≥-4x +3 /-3 8≥-4x / ÷-4 2≤x -8x+2+x < 6-3x /+3x -5x+2+x<6 -4x+2<6 /-2 -4x<4 /-4 x>-1 4-2x+5 < -5x+19 9-2x<-5x+19 /+5x 9+3x<19 /-9 3x<10 /3 x<3 i jedna trzecia -5x+6+7x ≥ -9x+12 2x+6≥ -9x+12 /+9x 11x+6≥12 /-6 11x≥6 /÷11 x≥szesc jedenastych 7+3x ≤ 7x+11 /-3x 7≤4x+11 /-11 -4≤4x /÷4 -1≤x

sadzio

a)7x-4 , 14+6x ?? nie ma znaku ?? b)3x-5 ≤ 7x+11 3x-7x ≤ 11+5 -4x ≤ 16 |:(-4) x ≥ -4 c)4x+8 > 6x-12 4x-6x > -12-8 -2x > -20 |:(-2) x < 10 d)-x+11 ≥ -5x+3 -x+5x ≥ 3-11 4x ≥ -8 |:4 x ≥ -2 e)-8x+2+x < 6-3x -8x+x+3x < 6-2 -4x < 4 |:(-4) x > -1 f)4-2x+5 < -5x+19 -2x+5x < 19-5-4 3x < 10 |:3 x < 10/3 g)-5x+6+7x ≥ -9x+12 -5x+7x+9x ≥ 12-6 11x ≥ 6 |:11 x ≥ 6/11 h)7+3x ≤ 7x+11 3x-7x ≤ 11-7 -4x ≤ 4 |:(-4) x ≥ -1

Dodaj swoją odpowiedź