Matematyka
sajgon006
4

Wyznacz x jesli: a) log1/2 (w indeksie dolnym)(x-4)=-1/2 b)log4(w indeksie dolnym)(3x-10)=1/2 c)logx(w indeksie dolnym)4=2 d)logx-5(w indeksie dolnym) 25=2 e)log4(w indeksie dolnym)(x+3)+log4(w indeksie dolnym)(x+3)=2 f)log1/2(w indeksie dolnym)(x-1)+log1/2(w indeksie dolnym)(x-1)=4 

+0
(1) Odpowiedź
G0SkA

a) log₁/₂(x-4)=1/2 (1/2)¹/2=x-4 √1/2=x-4 √2/2=x-4 √2/2+4=x b)log₄(3x-10)=1/2 4¹/²=3x-10 √4=3x-10 2+10=3x 12=3x /:3 x=4 c) logx4=2 x²=4 x²=2² x=2 d) logx₋₅25=2 (x-5)²=25 (x-5)²=5² x-5=5 x=10 e) log₄(x+3)+log₄(x+3)=2 log₄(x+3)²=2 4²=(x+3)² x+3=4 x=4-3 x=1 f) log ₁/₂(x-1)+log¹/²(x-1)=4 log₁/₂(x-1)²=4 (1/2)⁴=(x-1)² [(1/2)²]²=(x-1)² x-1=1/4 x=1 i 1/4

Dodaj swoją odpowiedź