EdB
gliterowa
17

Wymień funkcje MON'u (Ministerstwa Obrony Narodowej) Proszę o szybkie odpowiedzi!

+1
(1) Odpowiedź
kaulitzowa

Zarządzanie w czasie pokoju Siłami Zbrojnymi RP, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnychrealizowanie założeń, decyzji, postanowień i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowejsprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obronyzawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi

Dodaj swoją odpowiedź