Matematyka
atal
8

W pierwszym roku działalności firma "Złote pudełka" osiągnela dochod 1 i trzy czwwarte miliona złotych W następnym roku jej dochód wzrósł 1 i jedna siudma raza. Ile złotych dochodu osiągneła firma w drugiem oku działalności

+0
(1) Odpowiedź
dedios

1 1/7 *1 3/4 mln =8/7 *7/4 mln =2 mln dochod w drugim roku

Dodaj swoją odpowiedź