Matematyka
krytyczna
4

Średnia arytmetyczna liczb 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x

+0
(3) Odpowiedź
zyła

1. 2 = (3+1+1+0+x+0) / 6 2 = (5 + x)/6 /*6 12=5+x x=12-5 x=7

Kalina24

3+1+1+0+0= x 5 =x

laysbox

(3+1+1+0+x+0) : 6 = 2 [2*6=12 3+1+1+0+7+0=12 12:6=2]

Dodaj swoją odpowiedź