Matematyka
JulCiax3
23

Rozwiąż równania: a)1/7 x =-2 b)-7b = 7/8 c)7x+7=35 d)2-x=5-2x e)69-x=x+96 f)1/2 x +5=x+8 plisss pomóżciee!!

+2
(2) Odpowiedź
bodzio44

a) 1/7 x =-2 x=-14 b) -7b = 7/8 b=-⅛ c) 7x+7=35 7x=35-7 7x=28 x=4 d) 2-x=5-2x -x+2x=5-2 x=3 e) 69-x=x+96 -x-x=96-69 -2x=27 x=-13,5 f) 1/2 x +5=x+8 ½x-x=8-5 -½x=3 x=-6

madziulka475

a) 1/7x=-2 /*7 x= -14 b) -7b=7/8 /:7 b= - 1/8 c) 7x+7=35 7x=28 /:7 x=4 d) 2-x=5-2x 2-5=-2x+x -3=-x x=3 e)69-x=x+96 -2x=96-69 -2x=27 x=-13,5 f) 1/2x+5=x+8 /*2 x+10=2x+16 x-2x=16-10 -x=6 x=-6

Dodaj swoją odpowiedź