Matematyka
nieuktoja
23

Proszę o przypomnienie jak się liczy ułamki :) dodaje odejmuje i mnoży Dam naj :D

+2
(2) Odpowiedź
pysio

1.Ułamki zwykłe -Odejmowanie Aby odjąć ułamek zwykły od drugiego należy sprowadzić ich do tego samego mianownika. Jak już to zrobimy to odejmujemy liczniki a mianownik pozostaje bez zmiany np.:3/4-1/2=3/4-2/4=1/4 -ułamki mieszane należy zrobić ułamkami niewłaściwymi np.: 2¼-1½=9/4-6/4=3/4 -dodawanie tak samo jak w odejmowaniu sprowadzamy do wspólnego mianownika np 1/2+1/4=2/4+1/4=3/4 -mnożenie w mnożeniu mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Liczby mieszane należy zrobić niewłaściwymi np 2/3*3/4=6/12=1/2 np 1½*3/4=3/2*3/4=9/8 -dzielenie W dzieleniu mnożymy przez odwrotnosc czyli drugą liczbę przekrecamy np 3/4÷ 2/3=3/4*3/2=9/8 Ułamki dziesiętne -dodawanie dodajemy tak samo jak liczby naturalne np 0,1+0,2=0,3 albo 0,01+0,2=0,21 -odejmowanie odejmujemy tak samo jak liczby naturalne np 0,6-0,4=0,2 albo 0,1-0,09=0,01 -mnożenie mnożymy tak samo jak liczby naturalne, ale w wyniku przesuwamy przecinek o tyle cyfr ile było w skladnikach np 0,3*0,2=0,06 -dzielenie tak samo jak liczby naturalne, ale w obu cyfrach przesuwamy przecinek o tyle samo miejsc aby dzielnik czyli druga liczba była liczba naturalną np 0,8÷0,4=8÷4=2

frezjan

dodajesz tak :D : 1/2 + 1/2 = ½+¾ = (teraz sprowadzamy do wspólnego mianoiwnika) 2 i 4 mają wspolne 4 więc 2/4 + 3/4 = 5/4 czyli 1i1/4 odejmujemy tak samo tylko do wspolnego mianownika. mnozymy licznik razy licznik mianownik razy mianownik dzieliomy tak : 4/5 podzielic na 8/5, to mnozymy te 4/5 przez odwrotnosc 8/5 czyli przez 5/8 ;)

Dodaj swoją odpowiedź