Religia
TrAmPeK111
7

Poszukaj w bibli i napisz Adresatów listów Apostolskich Help Fast, mam to na jutro !!!

+0
(1) Odpowiedź
kant

Listy św Pawła Liist do Rzymian 1 List do Koryntian 2 List do Koryntian List do Efezjan List do Galatów List do Filipian List do Kolosan 1 List do Tesaloniczan 2 List do Tesaloniczan 1 List do Tymoteusza 2 List do Tymoteusza List do Tytusa List do Filemona List do Hebrajczyków ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, List św. Jakuba-  Jakub ......................................... 1 List św. Piotra -- Piotr 2 List św. Piotra--- Piotr ............................... 1 List św. Jana-- Jan 2 List św. Jana--- Jan 3 List św. Jana--- Jan ...................... List św. Judy -. Juda

Dodaj swoją odpowiedź