Biologia
sylwia0614
8

PORÓWNAJ FOTOSYNTEZE C3 i C4 u roślin..

+0
(2) Odpowiedź
sylwia4321

w roslinach C3 akceptorem dwutlenku wegla jest rybulozobisfosforan, a u C4 pierwszym akceptorem fosfoenolopirogronian a drugim akceptorem rybolozobisfosforan w roslinach C3 pierwszym trwałym produktem jest kwas trójweglowy a u C4 kwas czteroweglowy ( szczawiooctan )

iwona1210

Zdecydowana większość roślin przeprowadza fotosyntezę C3 (produktem asymilacji CO2 jest aldehyd ). Mezofil liści roślin C3 może być zróżnicowany na miękisz palisadowy (cylindryczne komórki prostopadłe do powierzchni liścia, pod skórką górną) i miękisz gąbczasty (luźno ułożone komórki z dużymi przestworami międzykomórkowymi, znajdujące się nad skórką dolną). Mezofil jest miejscem fotosyntezy i fotorespiracji. Komórki miękiszu otaczające wiązkę przewodzącą pozbawione są chloroplastów. W skórce dolnej występują liczne szparki.Rośliny C3 charakteryzują się typem C3 fotosyntezy. Przyłączają CO2 do rybulozodifosforanu, w wyniku czego powstaje, trójwęglowy 3-fosfoglicerynian - pierwszy stabilny produkt cyklu Calvina-Bensona (faza ciemna fotosyntezy). Rośliny C4 charakteryzują się typem C4 fotosyntezy, rodzaj fotosyntezy, w której dodatkowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla poprzedza cykl w którym akceptorem CO2 jest czterowęglowy fosfoenolopirogronian, a pierwszym stabilnym produktem szczawiooctan. Calvina-Bensona. Liście roślin C4 zawierają mezofil C4 (nie zróżnicowany na miększ palisadowy i gąbczasty) lecz zbudowany z luźno ułożonych komórek, między którymi znajdują się przestwory powietrzne kontaktujące się ze szparkami (w nim wiązanie CO2 i szlak Hatcha-Slacka) Jabłczan jest transportowany do miękiszu wieńcowego gdzie oddaje CO2 włączany następnie w cykl Calvina-Bensona. Komórki pochew okołowiązkowych posiadają grubą ścianę komórkową, zwykle wysyconą suberyną, dzięki czemu ściana komórkowa jest w bardzo małym stopniu przepuszczalna dla gazów.

Dodaj swoją odpowiedź