Historia
Dominisiaaaaa
11

Opisać powstanie wielkopolskie.... Zróbcie to dobrze....

+1
(3) Odpowiedź
mara97

26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Z okazji jego przyjazdu zorganizowano wielką polską manifestację. Następnego dnia Niemcy zorganizowali kontrdemonstrację, podczas której doszło do antypolskich prowokacji. W niezwykle napiętej atmosferze jaka wówczas panowała w Wielkopolsce, ekscesy szybko przerodziły się w starcia zbrojne.Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie bez rozkazu, nawet wbrew woli Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej – polskiego ośrodka władzy w zaborze pruskim. Wybuch walk był zaskoczeniem również dla strony niemieckiej. Wykorzystując to powstańcy już pierwszego dnia opanowali punkty strategiczne Poznania. Ostatnim etapem wyzwalania stolicy Wielkopolski było opanowanie 6 stycznia 1919 roku lotniska na Ławicy.W ślad za Poznaniem poszły inne miasta Wielkopolski. Dzięki zaskoczeniu w ciągu kilku dni opanowano kilka powiatów. Ciężkie walki toczyły się o Inowrocław, Szubin i Chodzież na północy, Zbąszyń na zachodzie i Rawicz na południu. Stopniowo ukształtowały się trzy fronty powstańcze. Północny wzdłuż Noteci, zachodni wzdłuż Obry i południowy wzdłuż granicy ze Śląskiem. 28 grudnia 1918 roku na stanowisko głównodowodzącego powołano mjr Stanisława Taczaka, który zorganizował Dowództwo Główne. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 8 stycznia 1919 roku ogłosił dekret o przejęciu władzy na wyzwolonym terenie. Dzięki zdobyciu znacznych zapasów broni i amunicji pod dwóch tygodniach walk armia powstańcza rozrosła się do 27 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy.16 stycznia 1919 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego dowództwo powstania objął gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Przystąpił on do energicznego rozwoju polskich oddziałów. Zorganizowano produkcję broni i amunicji, a także sprawnie działający system zaopatrzenia. Utworzono sztab, okręgi wojskowe i służby oraz szkoły podoficerskie.W drugiej połowie stycznia 1919 roku Niemcy przystąpili do kontrofensywy mającej na celu stłumienie polskiego zrywu narodowego. Na front ściągnięto świeże dobrze uzbrojone oddziały. Jednak pomimo naporu wroga wojsko powstańcze nie tylko nie zostało rozbite, ale po zaciętych walkach powstrzymało niemiecką nawałę.16 lutego 1919 roku widząc niesłabnący opór Polaków naciskani przez państwa Ententy Niemcy zawarli w Trewirze rozejm z powstańcami. Przypieczętowaniem polskiego zwycięstwa były postanowienia traktatu wersalskiego, który uznawał przyłączenie wyzwolonych terenów do odrodzonej Rzeczypospolitej. Sukces Powstania Wielkopolskiego osiągnięty został dzięki ofiarności mieszkańców Wielkopolski, którzy ponosili ciężary związane z wyposażeniem i utrzymaniem oddziałów powstańczych. Ich patriotyczną postawę przypieczętował swą krwią żołnierz polski, który z odwagą i poświęceniem toczył bój o przyłączenie Wielkopolski do macierzy.

Megi864

Powstanie wielkopolskie zwane także powstaniem poznańskim - powstanie, które wybuchło w Wielkopolsce w 1848 r., będące częścią ogólnopolskiego planu powstania narodowego w czasie europejskiej Wiosny Ludów. Na wieść o berlińskiej rewolucji marcowej utworzono w Poznaniu 20 marca Komitet Narodowy, do którego przyłączyli wypuszczeni z pruskiego więzienia działacze związani z przygotowaniami powstania w 1846 r. (Ludwik Mierosławski i Karol Libelt). Komitet proklamował niepodległość, odmawiając bezpośredniego wcielenia części Poznańskiego do Prus i przystąpił do organizacji sił zbrojnych. Naczelnym wodzem powstania został Ludwik Mierosławski. W Komitecie istniały dwa skrzydła: lewe, którego celem było powstanie ludowe i walka przeciw monarchii, oraz prawe, dążące do porozumienia z królem pruskim w zamian za uzyskanie autonomii dla Poznańskiego. 11 kwietnia 1848 Komitet podpisał z przedstawicielem władz pruskich ugodę w Jarosławcu. W zamian za obietnicę autonomii części Poznańskiego zgodzono się na rozwiązanie większości oddziałów powstańczych (kosynierów). Ugodę tę kosynierzy przyjęli jako zdradę. Prusacy nie dotrzymali obietnicy i przystąpili do likwidacji sił powstańczych. Mimo że Polacy odnieśli kilka zwycięstw (pod Miłosławiem, Wrześnią i Sokołowem) wojska powstańcze uległy rozprzężeniu. 8 maja doszło do podpisania umowy kapitulacyjnej

ChodzDoMniex3

Już na początku grudnia 1918 roku polski Sejm Dzielnicowy Wielkopolski uchwalił włączeni tej prowizji do państwa polskiego. Początkowo chciano uniknąc walk, gdyż konfederacja pokojowa w Paryżu miała uregulowac kwestie granic zgodnie z oczekiwaniami Polsków, Jednak w tajemnicy przygotowywali się do walki, nie wierząc , że Niemcy odpuszczą. Podczas pobytu Paderewskiego w Poznainu 27 grudnia 1918 Niemcy dokonali wielu prowokaji. Drobne strzały przemieniły się w powstanie całej Wielkopolski.. Zorganizowaną Armią Wielkopolską dowodził gen. Józef dowób-Muścicki. W styczniu Polacy zjaęli większośc Wielkopolski, a w lutym podpisano rozejm w Trewirze. Wywalczona granica z niewielkimi zmianami została oficjalnie potwierdzona.

Dodaj swoją odpowiedź