Matematyka
pingwin0008
3

Napisz równanie symetralnej l odcinka AB jeżeli : A=(-2,-3) B=(6,5). proszę o pomoc...

+0
(1) Odpowiedź
patrykgbw1

A= (-2, -3) B= (6, 5) środek odcinka : [latex](\frac{-2+6}{2}, \frac{-3+5}{2}) S= (2, 1) [/latex]   równanie prostej przechodzącej przec odcinek -3=-2a+b   => 2a= b+3  5=6a+b    => 5=3(2a)+b   5=3(b+3)+b 5=3b+9+b -4=4b b=-1  2a= -1+3 2a=2 a=1 równanie symetralnej [latex]a_{1}*a_{2}= -1[/latex]  [latex]1*a_{2}=-1 a_{2}=-1[/latex]  1=-1*2+b 1=-2+b b=3 równanie symetralnej odcinka AB: y=-1x +3 

Dodaj swoją odpowiedź