Matematyka
paulinkabalinka
2

napisz równanie prostej symetralnej odcinka AB gdy: a 2,6) B (-8,4)

+0
(2) Odpowiedź
KCBMK20

A=(2;6) B=(-8;4)   Prosta AB: 6=2a+b 4=-8a+b   6=2a+b -4=8a-b -------------+ 10a=2 a=0,2   {a=0,2 {b=5,6   y=0,2x+5,6   Środek odcinka:   x(s)=(2+(-8))/2=-3 y(s)=(6+4)/2=5 S=(-3;5)   Symetralna:   0,2·a=-1 a=-5   5=-3·(-5)+b 5=15+b b=-10   y=-5x-10

slawek1251

y=ax+b wspolczynik prostej AB a=(4-6)/(-8-2) a=2/10=0,2 symetral na jest prostopala to jej wspolczynnik a=-10/2=-5 przechodzi przez S- środek odcinka AB S=(-3;5) średnia arytmetyczna współrzędnych y=-5(x-(-3))+5 y=-5x-10

Dodaj swoją odpowiedź