Chemia
llllllllllll
10

napisz równania reakcji otrzymywania soli -fosforanu (v) wapnia dwiema wybranymi metodami

+1
(1) Odpowiedź
koyot

3Ca + 2H3PO4--->Ca3(PO4)2 + 3H2 3CaCl2 + 2Na3PO4--->Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Dodaj swoją odpowiedź