Religia
Mańńń
16

Napisz krótko o Ewangelistach ( Kim byli? Czym się zajmowali? Kto z nich był najstarszy a kto najmłodszy? itp.)

+1
(1) Odpowiedź
domjed

szybko obczaj bo mogą usunąć  odpowiedź za brak praw autorskich!! Ewangelistami było dwóch apostołów Jezusa: Mateusz i Jan oraz dwóch uczniów apostołów: Marek i Łukasz. Spisali oni cztery księgi, w których opisali życie i śmierć krzyżową Jezusa. Słowo Ewangelia oznacza po prostu dobrą nowinę o przyjściu Mesjasza. Mateusz Był on celnikiem. Pewnego dnia przed jego kantorek przybył Jezus i rzekł:,,Pójdź za mną". Ten wywrócił swój stolik i poszedł za Chrystusem. Z poborcy podatków przeobraził się w apostoła. Ikony najczęściej przedstawiają Mateusza z Ewangelią w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej postaci ludzkiej. Jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela i Apokalipsy - symbol człowieka, ponieważ swoją Ewangelię rozpoczyna od genealogii Jezusa. Owa postać często mylona jest z aniołem. Jan Był on szczególnie umiłowany przez Jezusa. Poznał go podczas chrztu w Jordanie i z młodzieńczej ciekawości postanowił za nim pójść. Podczas męki pańskiej jako jedyny z uczniów przybył na Golgotę, tam Jezus polecił mu zaopiekować się Maryją: "Rrzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Symbolem Jana jest orzeł ponieważ ze wszystkich stworzeń tylko orzeł potrafi patrzeć prosto w słońce, a właśnie ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu Ewangelista Jan ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, pomagające rozróżniać odwieczne tajemnice, odwieczne prawdy, przenikające umysł Boży. Łukasz Nie poznał osobiście Jezusa, ale Maryję tak. Gdy Paweł Apostoł przybył w jego strony i nauczał o Jezusie młody lekarz postanowił za nim wyruszyć, aby usłyszeć więcej. Swą Ewangelię napisał w oparciu o słowa innych- w tym apostołów. Napisał również Dzieje Apostolskie. Jego symbolem jest wół (cielątko), gdyż jest zwierzęciem roboczym i ofiarnym, a tak właśnie Łukasz przedstawia Jezusa, jako wielkiego sługę ludzi i jako ofiarę za całą ludzkość. Marek Podobnie jak Łukasz ,,nie widział, a uwierzył" w Jezusa. Swą Ewangelię napisał u boku św. Piotra w Rzymie. Marka symbolizuje lew, bo widział Jezusa jako Mesjasza, jako Lwa z pokolenia Dawida. Symboliczne przedstawienie Ewangelistów: Symbole Ewangelistów wywodzą się z wizji proroka Ezechiela (sześćset lat przed narodzinami Chrystusa) Bóg ukazał mu się pod postacią dymu i płomienia. Ezechiel opisuje to tak: "Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła..."

Dodaj swoją odpowiedź