Religia
DuSia2
20

Mam napisać na religie historie pt. Jak Powstał Różaniec? Z góry dzięki! Daje za to 15 pkt.

+2
(2) Odpowiedź
17natalia

Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw.Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

heglar

Pewien zakonnik żył bardzo rozpustnie ale był bardzo wierzącą osoba,co wieczór robił wieniec z róż .Kiedy jednak w zakonie nastał czas że było dużo pracy wtedy przełożeni powiedzieli aby zamiast róż zaczął sie modlić  do Maryii . I tak zaczął modlić się 50 razy Zdrowaś Maryjo.  Doszły kolejne modlitwy i po złożeniu w całość powstał różaniec.

Dodaj swoją odpowiedź