Historia
SŁAWCIOO
6

Jakie znacie unie polsko-litewskie? Jakie były ich postanowienia?

+0
(2) Odpowiedź
wenti18

*unia personalna(wspolny monarcha) za Zygmunta I Starego unia realna (zwana lubelską),połączyła polske z litwa i powstała Rzeczpospolita Obojgu Narodów,wielonarodowościowe państwo, ok 8 mln ludzi wspólne: -monarcha -polityka zagraniczna -sejm -system pieniężny różne; -wojsko -skarb państwa za czasów zygmunta II Augusta  rok 1569  

Kaktuseek

1-1385 rok Unia w Krewie zawarta między panami polskimi a Jagiełłą. Unia ta wzmacniała siły Polski i Litwy przeciwko wspólnemu wrogowi -Krzyżakom.Oba państwa pozbawione dostepu do moeza były osłabione gospodarczo,natomiast chrystianizacja Litwy stawiała pod znakiem zapytania sens istnienia państwa krzyżackiego nad Bałtykiem. 2-1569 r Unia w Lublinie /unia realna / Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie posiadały wspólne najwyzsze władze /król wybierany na sejmie /,prowadzili wspólną politykę zagraniczną,mieli wspólną monete i prawa dla szlachty.Odrębne było wojsko,skarb,osobni urzędnicy i własne prawa sądowe.

Dodaj swoją odpowiedź