Historia
pr0zeus
14

Jakie były postanowienia Lubelskie?

+1
(1) Odpowiedź
misio223

-Zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie -Powołano Sejm Walny -Wprowadzono jedną walutę -Zobowiązano się do prowadzenia wspólnej polityki obronnej i zagranicznej -Wspólny władca wybierany przez oba narody w wolnej elekcji -odrębne wojska, prawo, skarby i urzędy - Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie - Zachowano odrębne języki urzędowe  - Uchwalono unifikację systemów prawnych

Dodaj swoją odpowiedź