Matematyka
angelaa1403
7

Doprowadź do najprostszej postaci [latex] \sqrt2 + 6 \sqrt2[/latex] [latex]2 \sqrt3 * 6 \sqrt2[/latex] [latex]2 \sqrt50 + 2 \sqrt2[/latex]

+0
(1) Odpowiedź
gzarna

[latex]\sqrt2+6\sqrt2 = 7\sqrt2\\\\2\sqrt3*6\sqrt2 = 2*6*\sqrt{3*2} = 12\sqrt6\\\\2\sqrt{50}+2\sqrt2 = 2\sqrt{2*25}+2\sqrt2 = 2*\sqrt2*\sqrt{25}+2\sqrt2 = \\=2*5*\sqrt2+2\sqrt2 = 10\sqrt2+2\sqrt2 = 12\sqrt2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź