Historia
seddaer
14

Dopisz daty lub wydarzenia. Zdj. w załączniku.

+1
(1) Odpowiedź
tusia1998

1. 1138 r. 2. 1241 r.  3. Sprowadzenie krzyżaków do Polski 4. 1295 r. 5. 1095 r. 6. 1300 r. 7. 1308 r. 8. Koronacja Władysława Łokietka 9. 1343 r. 10. Założenie Akademii Krakowskiej 11. Koronacja Ludwika Węgierskiego  12.  1414 - 1418 r.  13. 1374 r. 14. Unia w Krewie 15. 1410 r. 16. 1411 r. 17. 1337 - 1453 r. 18. Bitwa pod Warną 19. 1453 r. 20. 1454 - 1466 r.  21. 1466 r.  22. Odkrycie Ameryki przez Kolumba 23. 1498 r.  24. 1519 - 1521 r. 25. Tezy Marcina Lutra 26. 1555 r. 27. 1525 r.  28. 1573 r.  29. 1596 r.  30.  Unia lubelska  31. 1572 r.  32. Bitwa pod Kircholmem  33. 1648.  34. Potop szwedzki  35.  1683 r. 

Dodaj swoją odpowiedź