Matematyka
maciolino
12

Dla jakich wartości parametru k równanie ma pierwiastki o różnych znakach? Naj za wszystkie rozwiązania. [latex]a)x^2 - 2x + k + 3 = 0\\ b)x^2 -(k+2)x+k-2=0[/latex]

+1
(1) Odpowiedź
anna21144

a) x1*x2=c/a  - wzor Viete'a   i Δ>0 Δ=4-4(k+3)>0 4-4k-12>0 -4k>8  /:(-4) k< -2  i k+3<0 k<-2  i  k<-3 Odp. k∈(-∞,-3) b) Δ=(k+2)²-4(k-2)>0 k²+4k+4-4k+8>0 k²+12>0 dla kazdego rzeczywistego k. k-2<0 k>2 Odp. k∈(2,+∞)

Dodaj swoją odpowiedź