Matematyka
angelikaw
4

dane są punkty : A=(-1;3) B=(3,2) a) napisz równanie prostej AB w postaci ogólnej i w postaci kierunkowej b)oblicz długość odcinka AB

+0
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

|AB|= (xb-xa)²+(yb-ya)² ipod pierwiastkiem do punktu b) |AB|= 3-(-1)² + (2-3)² pod pierwiastkiem |AB|= 4²+ -1² |AB|= 16+1 |AB|= 17 i to wszystko pod pierwiastkiem a co do punktu a) to nie wiem zbytnio ale mogę podać Ci wzory a więc postać ogólna to Ax+Bx+C=0 i postać kierunkowa to y=ax+b może coś Ci pomogą

Dodaj swoją odpowiedź