Odpowiedzi na pytania: Chemia

Chemia
klaudia1125
0
Narysuj i zapisz konfiguracje elektronowe atomu : a.) wodoru b.) magnezu   Pliss dam naj ;d ; * < 3
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
sonka1997
0
1) Wzmien wlasciwosci zwiazkow chemicznychw ktorych wystepuja wiazania: a) jonowe b) kowalencyj...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
karnapara123
0
15 g stopu o nazwie "tombak" składającego się z miedzi i cynku poddano działaniu kwasu solnego, w...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
juleczka2306
0
ile g NaOH o stężeniu 0,1M potrzeba do zobojętnienia 10 cm2 H2S o stężeniu 0,2M?
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
devon1234
0
W dwóch probówkach znajdują się roztwory wodne wodorotlenku sodu i węglanu sodu: a)opisz sposób o...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
pati68
0
potrzebuje 3 własciwości chemiczne zasad
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
amigos
4
1. Jakie pierwiastki oznaczono symbolem E: a) SE₃  M=80g/mol b) H₄E₂O₇  M=178g/mol   2.Oblicz lic...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
tomi1525
0
Buten poddano reakcjom z chlorowodorem i wodorem. Określ rodzaj każdej z tych reakcji i napisz ic...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
stanley24
73
Oblicz masę wodoru , który potrzebny jest do syntezy amoniaku , jeżeli zużyto 90 gram azotu.
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
biedroneczka9911
0
Ile gramów osiemnastowodnego siarczanu glinu użyto do sporządzenia 250g roztworu siarczanu glinu ...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Soniek123
0
Wyjaśnij czy każdemu procesowi rozpuszczania substancji w wodzie towarzyszy ogrzewanie sie lub oz...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Maja10PP
0
1.Opisz rodzaje zagrożeń występujących podczas udzielania pierwszej pomocy oparzonym środkami che...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
khmm
0
korzystajac z wykresu rozpuszczalnosci ustal ile gramow cuso4 mozna dodatkowo rozpuscic w 50 g wo...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
NoEmotions
0
Spalając 28 g żelaza otrzymano 40 g tlenku. Ile gramów tlenu zużyto w tej reakcji? PILNEEE DAje naj
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
bogdaniczek
0
Ustal wzór alkinu o masie molowej 40 g. Podaj nazwę oraz narysuj wzór kreskowy tego związku.
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
DzeJJ
0
Jądro atomu izotopu pewnego pierwiastka zawiera 20 protonów i 20 neutronów. a) Przedstaw symbol i...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
DzeJJ
0
Podkreśl zbiór zawierający wyłącznie wzory związków, które w wyniku reakcji z wodą lub po rozpusz...
Odpowiedz
Odpowiedź (2)
Chemia
sylwioszka1313
0
Określ, jaki odczyn wykazuje wodny roztwór węglanu potasu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równa...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Verruckte
0
ile gramow kwasu octowego mozna otrzymac ze 112dm szesciennych acetylenu a warunkach normalnych p...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
kamcia1406
0
1. Jaką objętość wody należy dodać do 600 ml 28% kwasu azotowego(V) o gęstości 1,17 g/ml, aby otr...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
pattryk94
0
1. Do 200g, 5procentowego roztworu dodano 80g wody. Oblicz stęzenie procentowe otrzymanego roztwo...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Basiatokrowa
0
Analiza kationu sodu. Mam napisać obserwacje i wnioski. Obserwacje napisałam tak: Po wprowadzeniu...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
DemiX
0
Jaką objętość powietrza odmierzonego: a) w warunkach normalnych, b) w temperaturze 303K pod ciśni...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
mkostrzewa
0
który z układów wykazuje efekt tyndalla a)dym papierosowy b)mieszanina helu i argonu c)cukier w w...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
paulak91
0
ile moli glinu i ile moli siarki znajduje sie w 150g AL2S3
Odpowiedz
Odpowiedź (1)