Matematyka
capulina
2

1.Napisz równanie symetralnej odcinka AB, gdy: A=(6,-1) B=(8,-3) 2. Napisz równanie ogólne prostej l przechodzącej przez punkty A i B, gdy: A=(3,7) B=(3, [latex] \sqrt14[/latex]) 3. Oblicz odległość punktu C od prostej AB, gdy A=(1,1) B=(4,5) C=(2,8) proszę o wytłumaczenie ;))

+0
(1) Odpowiedź
karolajjnax3

Rozwiązania w załącznikach

Dodaj swoją odpowiedź