Język angielski
Konto usunięte
8

1.complete the postcard with the verbs in the present continuous Hi, Tom, I'm on holiday near vaneouver. at the moment , i _________[sit] on the beach. my mum and dad____[write postcards, too my brother , tony , _____[not swim] - i think he's scared of the killer whales he______[play] games on his mobile phone. thamks for your e-mail. we ____ [have] a great time. e-mail soon, pete. 2.complete the dialogue in the shop with the words in the box. certainly, help, like, much. please a: good morning. can i _____you? b: yes, i'd ______this newspaper, please. a:_____ b: how _____are the packets of peanuts? a:they;re one pound fifty b:well i'd like two______ 3.Przetłumacz utwórz pytanie i przeczenie 1.Zwykle robie zakupy w Bielawie 2.Teraz gram w ciekawą grę komputerowa 3.Piszę teras sms 4.Mieliśmy wczoraj 6 lekcji 5.Ona wrociła(return)do Angli wczoraj 4.Napisz formę ciągłą (z końcówką ing) 1.drive 2.carry 4.make 5.Napisz słownie daty 1953 ,2005 6.Przetłumacz karton- 7.Napisz conajmniej 50wyrazów na temat Apollo 13 prosze o szybka pomoc to na jutro!!

+0
(1) Odpowiedź
teofil13

1.complete the postcard with the verbs in the present continuous Hi, Tom, I'm on holiday near vaneouver. at the moment , i am sitting [sit] on the beach. my mum and dad are writing[write postcards, too my brother , tony , aren't swimming[not swim] - i think he's scared of the killer whales he is playing[play] games on his mobile phone. thamks for your e-mail. we are having[have] a great time. e-mail soon, pete. 2.complete the dialogue in the shop with the words in the box. certainly, help, like, much. please a: good morning. can i help you? b: yes, i'd this newspaper, please. a:_____ b: how _____are the packets of peanuts? a:they;re one pound fifty b:well i'd like two______ 3.Przetłumacz utwórz pytanie i przeczenie 1.Zwykle robie zakupy w Bielawie. I usually go shop in Bielawa. Do I usually go to shop in Bielawa? I don't usually go shop in Bielawa. 2.Teraz gram w ciekawą grę komputerowa. I am playing in interesting computer games now. I am not playing in interesting computer games now. Am I playing in interesting computer games now? 3.Piszę teras sms 4.Mieliśmy wczoraj 6 lekcji We had 6 lesson yesterday. We didn't have 6 lesson yesterday. Did we have 6 lesson yesterday? 5.Ona wrociła(return)do Angli wczoraj She returned to England yesterday. She didn't return... Did she return... 4.Napisz formę ciągłą (z końcówką ing) 1.drive--->driving 2.carry--->carring 4.make--->making 5.Napisz słownie daty 1953 ,2005 nineteen fifty-three two thousand five 6.Przetłumacz karton-w zależności o jaki karton chodzi: 1. carton 2. cardboard 3. box 4. cartoon 5. pasteboard Daj naj.. Jeśli możesz..

Dodaj swoją odpowiedź