Matematyka
Aparatttka
6

1 . Suma trzech liczb jest równa 12 100 . Jedną z tych liczb powiększono o 437 , a drugą zmniejszono o 198 . Co należy zrobić z trzecią liczbą , aby suma trzech zmienionych liczb wynosiła 10 191 ? 2 . Beata pomyślała pewną liczbę , dodała do niej 3 , a uzyskaną sumę pomnożyła przez 5 . Otrzymała 2015 . Jaką liczbę pomyślała Beata . 3 . Suma kolejnych pięciu liczb naturalnych wynosi 200 . Podaj te liczby . Naprawdę daję naj

+0
(1) Odpowiedź
Asior345

1. 12 100+437-198=12 339 12 339-10 191=2148 odp.trzecią liczbę trzeba pomniejszyć o 2148 2. x-szukana liczba (x+3)*5=2015 5x+15=2015 5x=2015-15 5x=2000/:5 x=200 odp.Beata pomyślała o liczbie 200 3. x-pierwsza liczba x+1-druga liczba x+2-trzecia liczba x+3-czwarta liczba x+4-piąta liczba x+x+1+x+2+x+3+x+4=200 5x=200-1-2-3-4- 5x=190/:5 x=38 x+1=38+1=39 x+2=38+2=40 x+3=38+3=41 x+4=37+4=42 odp.te liczby to 38,39,40, 41 i 42

Dodaj swoją odpowiedź