foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.
.
Reservation

EOMlinkUp

EOMlinkDown

Skupina liječnika na čelu sa prof.dr.sc. Milanom Vrkljanom iz KBC“ Sestre milosrdnice“ tijekom 2012 godine pokrenula je inicijativu za osnivanje Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Prof.dr.sc. Milan Vrkljan je Hrvatskom liječničkom zboru obrazložio potrebu za osnivanjem te izvjestio o tradiciji te stručnoj i znanstvenoj izvrsnosti u zbrinjavanju bolesnika s tumorima endokrinih žlijezda te neuroendokrinim tumorima koja zadnjih 50 godina postoji u Zavodu za endokrinologiju „Mladen Sekso“. Nakon priloženog eloborata, Hrvatsko endokrinološko društvo i Hrvatsko onkološko društvo dalo je odobrenje za osnivanje novog društva. Glavni odbor HLZ na svojoj redovnoj sjednici podržao je inicijativu i preporučio sazivanje izborne skupštine radi osnivanja Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Dana 22.01.2013. godine sastao se inicijativni odbor za osnivanje Društva. Na sastanku je bilo 28 izaslanika koji su dali podršku za osnivanje Društva.

Temeljam ove odluke sazvana je osnivačka skupština dana 01.02.2013 godine u 14.30 sati u HLZ, Šubićeva 9. Na osnivačkoj skupštini bilo je 73 novoupisanih članova. Izborna skupština provedena je prema statutu HLZ-a i dnevnom redu kao u prilogu. Nakon uvodnog izlaganja Prof.dr.sc. Milana Vrkljana, pozdravnih govora akademika Zvonka Kusića, akademika Marka Pećine, Prof.dr.sc. Željka Metelka, Prof.dr.sc. Mirka Šamije i Prof.dr.sc. Tomislava Čabrijana, prema prihvaćenom i izglasanom dnevnom redu počeo je rad izborne skupštine.


Zavod za endokrinologiju "Mladen Sekso" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29, Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3787 127 • Fax: +385 1 3787 147